Projekční a energetické služby

  • Projekční práce - Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizaci stavby, výběr dodavatele, skutečné provedení stavby; Přípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, čističky odpadních vod, žumpy); Vnitřní rozvody (vody, kanalizace, plynu); Ústřední vytápění; Zdroje vytápění (kotelny, tepelná čerpadla, solární systémy, výměníkové stanice); Instalace termostatických ventilů; Vyvažování otopných soustav
  • Inženýrská činnost - Autorský dozor v průběhu stavby; Technický a stavební dozor investora; Koordinátor BOZP na staveništi; Spolupráce při vyřizování dotací
  • Energetika - Energetické audity; Průkazy energetické náročnosti budov; Energetické štítky budov; Rozúčtování topných nákladů
  • EKIS - Jsme Energetické konzultační a informační středisko (EKIS). Poskytujeme bezplatné poradenství pro jednotlivé občany, sdružení, spolky, zástupce veřejné správy, podniky i podnikatele
  • NZÚ - Zpracováváme podklady (energetické posudky, atd.) pro zisk dotací z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM


Projekční práce Ostrava	Projekční služby Ostrava
DSC_1831DSC_1855
DSC_1854DSC_1843
Energetické služby Ostrava	DSC_1882
DSC_1870DSC_1860
DSC_1858Snímek 021

Projekční a energetické služby

tel: +420 596 732 592
tel: +420 596 729 944
mob: +420 733 540 869
gsm: +420 603 304 655
e-mail: projekce@dkprojekt.cz

Stavební činnost

Elektroinstalace

Kuchyně, nábytek

tel: +420 724 351 383
e-mail: realizace@dkprojekt.cz

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.